Ödəmə və çatdırılma haqqında məlumat

Alıcı malın dəyərini istəyinə görə nağd və ya köçürmə yolu ilə ödəyə bilər. Ödəmə üsulu malın qiymətinə təsir etmir. 

 

Qapıda nağd ödəmə.

1. Biz malı Siz göstərdiyiniz ünvana çatdırırıq;

2. Mal ilə tanış olursunuz, məlumat alırsınız;

3. Tərəflər arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır;

4. Malın dəyərinin ödənişini nağd edirsiniz;

5. Sizə ödənişi təsdiq edən kassa mədaxil orderi verilir;

6. Mala zəmanət talonu yazılır;

7. Sizin tərəfinizdən malı qəbul etməniz haqqında akt imzalanır.

 

 

Nağdsız hesablaşma.

1. Bizim hesab nömrəmizə malın dəyərini ödəyirsiniz;

2. Ödəniş sənədini e-mail ilə bizə göndərirsiniz;

3. Ödənişi təsdiqləyirik, Sizə malı çatdırırıq;

4. İstədiyiniz mal olduğuna əmin olursunuz;

5. Tərəflər arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır;

6Mala zəmanət talonu yazılır;

7.  Sizin tərəfinizdən malı qəbul etməniz haqqında akt imzalanır.